Prečo zastaviť GMO | Nie GMO

Prečo zastaviť GMO

Problematika GMO (geneticky modifikovaných organizmov) nepochybne rozdelila poľnohospodárov, obchodníkov a spotrebiteľov. Mnohí spotrebitelia odmietajú konzumovať geneticky modifikované plodiny. Poniektorí pestovatelia si od nich zasa sľubujú udržateľnosť, vyššie výnosy, nižšie náklady a preto ich uprednostňujú.

GMO (alebo geneticky modifikované organizmy) sú výsledkom práce genetických inžinierov a biotechnológov. Ide o laboratórny proces, pri ktorom sa vezmú gény z DNA jedného organizmu a umelo sa aplikujú do DNA druhého organizmu. Tieto gény môžu pochádzať z baktérií, vírusov, hmyzu, zvierat alebo dokonca ľudí.

Prvé geneticky upravené plodiny sa začali spotrebiteľom predávať v 90. rokoch. Najväčším producentom GMO potravín sú USA, Brazília, Argentína a Kanada. Medzi najčastejšie modifikované rastliny patrí sója, kukurica, repka či bavlník. V EÚ patrí prvenstvo kukurici, ktorá sa používa na výrobu krmív pre hospodárske zvieratá. Niekoľko členských štátov EÚ prijalo viaceré opatrenia na zákaz jej pestovania na svojich územiach.

Rastliny alebo zvieratá sa skladajú z genetického materiálu (DNA) pričom úlohou genetických inžinierov je "vylepšiť" ich vlastnosti.  Úpravou DNA možno na jednej strane zvýšiť výživovú hodnotu plodín, množstvo úrody, vytvoriť silnejšie a odolnejšie rastliny proti škodcom, herbicídom a vírusom ale na druhej strane existujú aj mnohé riziká  spojené predovšetkým s modifikáciou pôvodnej genovej sekvencie (DNA), ktorá sa bežne v prírode nevyskytuje. Nejde o produkt formovaný prírodou, ale o výsledok zámerného a umelého konania.  

Geneticky upravené rastliny a živočíchy môžu prenášať svoje geneticky modifikované vlastnosti na iné organizmy a vzájomne sa ovplyvňovať, čo môže mať negatívny dopad na životné prostredie, prirodzený biotop, zvieratá aj zdravie človeka. Producenti GMO potravín a genetickí inžinieri často tvrdia, že bez modifikácie DNA rastlín a živočíchov bude poľnohospodárska produkcia neudržateľná. Otázkou však zostáva, za akú cenu?


O nás

Zastavme spoločne pestovanie škodlivých GMO plodín a prinavráťme sa k zdravým a čistým potravinám.